Corona-Temecula Orthopaedic Associates Medical Group: 341 Magnolia Ave. - Ste. 101 | Corona, CA 92879 | Tel: 951.735.6060

 

  • Orthopaedics Offices
  • Physical Therapy Offices

Physical Therapy Office: 341 Magnolia Ave. - Ste. 103 | Corona, CA 92879 | Tel: 951.284.2827
Corona Office
341 Magnolia Ave, Suite 101
Corona, CA 92879

Phone: (951) 735.6060
 
Physical Therapy Office: 28078 Baxter Rd. - Ste. 330 | Murrieta, CA 92563 | Tel: 951.677.2157
Murrieta Office
28078 Baxter Rd., Suite 330
Murrieta, CA 92563

Phone: (951) 677.2157Physical Therapy Office: 341 Magnolia Ave. - Ste. 103 | Corona, CA 92879 | Tel: 951.284.2827
Corona Office
341 Magnolia Ave, Suite 103
Corona, CA 92879

Phone: (951) 284.2827
 
Physical Therapy Office: 28078 Baxter Rd. - Ste. 330 | Murrieta, CA 92563 | Tel: 951.677.2157
Murrieta Office
28078 Baxter Rd., Suite 330
Murrieta, CA 92563

Phone: (951) 566.9001


Corona Office: 341 Magnolia Ave. - Ste. 101 | Corona, CA 92879 | Tel: 951.735.6060
Physical Therapy Office: 341 Magnolia Ave. - Ste. 103 | Corona, CA 92879 | Tel: 951.284.2827

Events Coming Soon!Orthopaedic Surgery | Corona | Temecula